Evren Haberler, Evren Gündem, Son dakika Evren.
İlçenin tarihi Hititler yarıyılına kadar uzanır. Bu medenilikten sonra bölgede sırayla Asurlular, Frigyalılar, Romalılar, Persler, Bizanslılar, Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları ve Anadolu Beylikleri karar sürmüşlerdir.

Evren ve etrafı Fatih Sultan Mehmed yarıyılında, 1467 senesinde Osmanlı dominantlığına girmiştir. İlçenin daha önceki ismi Çıkınağıl’dır. Bu ad “dağınık gidişatta olan ağılların ve konutların daha iyi korunabilmesi için bir araya bir araya gelmesi“ anlamına gelen “çokumağıl “ sözcüğünden gelmektedir.

Osmanlı arşivlerinde “çıkınağıl” adına pek tesadüfülmemiştir. Bu yöreye en çok tesir eden Kızılırmak akarsuyudur. Etrafta tesadüfülen höyük, kilise ve kale enkazları bu yörenin İslamiyet evveli yarıyılda da iskan yeri olduğunu göstermektedir. Osmanlı arşivlerinin araştırılması neticeyi, yörede yaşayan ulusun “Şerefli” aşiretinden geldiği anlaşılmıştır.

İlçenin eskiyerleşim yeri şimdi Hirfanlı Barajının suları altındadır. Yeni mesken alanı ise eskiyerleşim alanının 4 kilometre kadar güneyindedir. 1957 senesinde yeni yerine yerleşen ilçe, sihrime ve büyümeye uygun bir biçimde kurulmuştur.

İlçe 1983 senesine dek Çıkınağıl adını gözetmiş, bu sene içinde ise zamanın Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in soyadına atfen ismi Evren olarak değişmiştir. 1990 senesinde çıkarılan bir yasa ile Ankara ilçesi statüsüne kavuşmuştur.

İlçe hudutları içinde Evren-Sarıyahşi yolu üzerinde, ilçeye 2 kilometre uzaklıkta bir höyük vardır. Höyük ve etrafı 1. derece sit alanı bülten edilmiştir. Burada M.Ö. ilk bin seneye ait seramik enkazları bulunmuştur. Çatalpınar köyünün 2 kilometre güneybatısında bulunan Sığırcık Kalesi Geç Bizans yarıyılı ve Osmanlı yarıyılına aittir. Yıkıntı halindedir. Bu kaleden yalnızca bir kulesinin 8 m yüksekliğinde duvarı kalmıştır.

Kızılırmak ve Hirfanlı Baraj gölü ilçenin turizmi açısından ehemmiyetlidir. Göl kıyısında yer alan konaklama kuruluşları ve piknik alanları etraf insanını buraya sürüklemektedir. Göl kenarında plaj kalitesinde, suya girilebilecek yerler de bulunmaktadır.

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Sosyal Medyada Biz