Haymana Haberler, Haymana Gündem, Son dakika Haymana.
İlçenin farklı yörelerinde bulunan tarihi yıkıntılar ve kazılarda çıkartılan yapıtların araştırılması, bölgede Hitit, Frig, Roma ve Bizans medeniliklerinin bir müddet var olduklarını göstermektedir. Bölge, Anadolu’nun Türkleşmesinden sonra sırayla Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin idaresine girmiştir.

Haymana’nın isminin verilişi mevzusunda iki söylence vardır. Ünlü Türk alimi Kaşgarlı Mahmut’un yapıtı Divan-ı Lugât’i-t Türk’te Haymana sözcüğü “çayır, otlak veya yeşillik” olarak açıklanmıştır. İkinci söylence ise Selçuklu Türklerinin Anadolu’yu Türkleştirmesi olgusunu direnir. Selçuklu Türkleri, 1071 senesinde yapılan Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu topraklarını yurt edinmeye başlamışlar ve kendilerine bağlı aşiretleri de Anadolu’nun farklı yörelerine yerleştirmişlerdi. Bu aşiretlerden birisi olan Kaya Aşireti de Ankara’nın batısında yer alan Karacadağ ve şimdiki Haymana topraklarına yerleştirildi. Bu kabilenin 14. asır başlarındaki lideri Ertuğrul Bey idi. Bu beyin annesinin ismi Hayme Ana idi. Söylenceye göre, Hayme Ana can verdiğinde kaplıca yakınlarına gömülmesi uygun görüldü. Osmanlıların ilk çekirdeği olan bu aşiret, çok hoşlanılan Hayme Ana’nın anısının bakileşmesi için, kaplıca ve etrafına Hayme Ana ismini vermiştir. Bu ad zamanla değişerek Haymana olmuştur. 1296 senesinde Ankara Valisi Abidin Paşa tarafından, ilçenin günümüzde işgal ettiği yer, merkez olarak seçilmiştir.

İlçe hudutları içindeki tarihi yapıtlardan biri olan Gavurkale, Ankara’nın 60 kilometre güneybatısında yer alır. Atatürk’ün emriyle, 1930 senesinde Alman arkeolog Von Der Osten tarafından kazılan bir ören yeridir. Höyük, Roma-Bizans yarıyılından kalmadır. Kül Höyük, Oyaca kasabası içinde orta büyüklükte bir höyüktür.

Haymana ile de ünlüdür. Bir Hayli hastalığın rehabilitasyonunda kullanılan kaplıcaların tarihi Hitit yarıyılına kadar uzanır. İlçede her sene Haziran ayı içinde “Beynelmilel Haymana Kaplıca Şenliği ve Kültür Şenlikleri” tertip edilmektedir.

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Sosyal Medyada Biz