Kalecik Haberler, Kalecik Gündem, Son dakika Kalecik.
Tahlilciler ve tarih bilimciler Kalecik ve ortamının ilk kere MÖ 3.500-4.000 seneleri arasında erken Kalkolitik yarıyılda iskân gördüğünü varsayım etmektedirler. Kalecik ve etrafının Hititler tarafından mesken merkezi olarak kullanıldığı öğrenilmekte ve bölgede MÖ 4.000 senelerinde Friglerin yaşadığı, bulunan tarihi yapıtlardan anlaşılmaktadır. Anadolu topraklarına Trakya üzerinden ayak basan Galatlar, Ankara ve Kalecik etrafına hâkim olmuşlardır. Galatlar yarıyılından sonra Kalecik ve etrafı Roma İmparatorluğu’nun, ardından da Bizans İmparatorluğu’nun hâkimiyetine girer.

Kalecik ve ortamının Türkler tarafından fethi 1075 senesinde asıllaşır. Bu bölgenin ünlü Türk büyüğü Battal Gazi tarafından Bizanslılardan alındığı bilinmektedir.1243 senesinde yapılan Kösedağ Alan Savaşı’nda Selçuklu Orduları Baycu Noyan idaresindeki Moğol güçlerine yenilince Kalecik ve etrafı da onların idaresine girer. Fatih Sultan Mehmet 1461 senesinde Çandaroğulları Beyliğine son verince kent, Osmanlı idaresine katılır. Bu yarıyılda Kalecik ticari güzergahtan çok gelişmiş bir merkezdir ve “Minik Mısır” ismiyle ünlenmiştir. Ankara’nın kuzeydoğusunda yer alan ilçe, doğu güzergahında Sulakyurt, batı güzergahında Çubuk ve Akyurt, kuzey güzergahında Çankırı şehir merkezi ve Şabanözü ilçesi, güney güzergahında ise Kırıkkale şehri ve Elmadağ ilçeleri ile çevrilmiştir. Kızılırmak nehri ilçenin topraklarında kuzeygüney güzergahında akar. Hasbey, Saray, Tabakhane Camisi, Kazancıbaba ve Alişoğlu Türbesi ile Kızılırmak nehri üzerindeki Develioğlu Köprüsü ve Kalecik Kalesi belirli başlı tarihi yapıtlarıdır. Ulus oyunları, giyim stili, türküleri ve mutfak özellikleri göz önüne alındığında ilçenin ulus kültürünün, İç Anadolu ulus kültürü ile örtüştüğü görülür. İlçede tabakçılık, bakırcılık ve kumaş dokumacılığı oldukça gelişmiştir.

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Sosyal Medyada Biz